Verktøykasse for studentevaluering

Alle emner og programmer skal ha et evalueringssystem som skaper og sikrer høy kvalitet på det aktuelle studietilbudet. Det enkelte fagmiljøet er ansvarlig for å utforme et system som er i tråd med felles rammer, men samtidig tilpasset emnets, programmets og fagmiljøets behov.

Denne verktøykassen er ment som en hjelp til fagmiljøene i planleggingen og den praktiske utførelsen av studentevalueringene. Mange fagmiljøer har allerede gode systemer og rutiner for kvalitetssikring. For dem vil arbeidet primært bestå i å videreutvikle slik god praksis.

Metoder

Tabellen under viser et utvalg metoder for studentevaluering som anbefales innenfor UiOs kvalitetssikringssystem. Flere kan enkelt tilpasses digitale læringssystemer som brukes i undervisningen, for eksempel Fronter.

Anbefalingene er basert på en generell vurdering av hvilke evalueringsformer som kan tenkes å fungere godt på emner og programmer av ulik størrelse. Med størrelse menes her antall registrerte studenter på et emne eller program. En metode som 5-minutterslapper kan fortsatt benyttes selv om du står overfor et større antall studenter enn angitt i tabellen, men da med et utvalg av studenter.

 

  Emner: underveis evaluering Emner: periodisk evaluering Program: årlig evaluering Program: periodisk evaluering
Runder
muntlig, ca. 10 - 30 studenter
+ +

 

 

Evalueringsmøte med utvalgte studenter
muntlig, fra ca. 30 studenter og oppover
+ + +

 

Samrådningsmøter
muntlig, opptil ca.100 studenter
+ + +  
Intervjuer
muntlig, fra ca. 30 studenter og oppover
  + +  
5-minutterslapper
skriftlig, ca. 10 - 50 studenter
+      
E-postspørsmål
skriftlig, fra ca. 10 - 80 studenter
+      
Postkasse
skriftlig, fra ca. 80 studenter og oppover
+      
Spørreskjema
skriftlig, fra ca. 100 studenter og oppover
- + +  

 

+ = godt egnet

- = frarådes

Et blankt felt i tabellen innebærer ikke nødvendigvis at metoden er uegnet, men at det vil kreve en rekke tilpasninger av fremgangsmåten i forhold til hvordan denne er beskrevet i verktøykassen.

 

Publisert 18. mai 2012 14:24 - Sist endret 8. des. 2021 13:37