5-minutterslapper

Bruk av 5-minutterslapper er en enkel måte å skaffe seg informasjon om studentenes synspunkter på. Studentene skriver ned sine kommentarer på lapper som deretter samles inn og bearbeides. Dette er en metode som gir studentene mulighet til å fritt formulere både positive og negative kommentarer til deres studiesituasjon.

Råd til praktisk gjennomføring

 • Legg evalueringen til et tidspunkt der studentene har rukket å gjøre seg erfaringer. Dersom du gjennomfører underveisevaluering av et emne bør det samtidig være nok tid igjen av semesteret til å følge opp resultatene slik at studentene opplever resultater av evalueringen.
 • Annonser evalueringen på forhånd slik at studentene får mulighet til å forberede seg.
 • Det anbefales å formulere så få spørsmål som mulig (maks 5 åpne spørsmål) innenfor de temaene man ønsker å belyse. Dersom antall spørsmål overskrider dette bør du gjennomføre flere runder med denne typen tilbakemelding i løpet av emneperioden, da med færre spørsmål i hver runde. Prøv å lag spørsmål som krever at studentene skriftliggjør sine erfaringer (se eksempler under).
 • Dersom man vil ha tilbakemelding på hva som fungerer godt, bør man oppfordre studentene til å komme med konkrete tilbakemeldinger om hva de anbefaler at beholdes ved undervisningen.
 • Del ut lappene på begynnelsen av eller midtveis i en undervisningssekvens (dette kan bidra til at du får inn flere svar).
 • I analysen av resultatene bør du konsentrere deg om de tilbakemeldingene som går igjen og om konstruktive forslag som kommer inn.
 • Skriv en kort oppsummering av hovedfunnene, hva du vil gjøre for å følge opp og hva du mener studentene selv kan bidra med.
 • Hvis det gjelder underveisevaluering av et emne bør du ved neste undervisningssekvens bruke noen minutter innledningsvis til å drøfte resultatene med studentene.

Dersom emnet du evaluerer får nokså negative tilbakemeldinger bør du vurdere om det skal gjennomføres en eller flere runder med denne typen tilbakemelding i løpet av emneperioden. Dette må naturligvis ses i forhold til over hvor mange semestre emnet strekker seg over.

Eksempel 1: underveisevaluering av emne 

 • Fortsett med - gjør mer av:
 • Forbedre - gjør mindre av:
 • Dette har jeg lært/hatt utbytte av:
 • Dette savner jeg:

Eksempel 2: underveisevaluering av emne

Fyll inn i tabellen hvilke temaer du mener det bør være mer og mindre undervisning i og hvilke arbeidsmåter/undervisningsformer du ønsker mer og mindre av.

  Mer av Mindre av
Tema    
Arbeids- og undervisningsform    

Eksempel 3: underveisevaluering av emne

a) Har du fått den hjelp og støtte du har hatt behov for i startfasen av emnet? Begrunn svaret ditt:

b) Hva har så langt vært din mest lærerrike erfaring i tilknytning til dette emnet?

c) Hva mener du har fungert hhv. godt/mindre godt i undervisningen?

d) Hvordan vil du vurdere tilgjengeligheten på praktisk informasjon vedr. emnet?

e) I hvilken grad er du fornøyd med den informasjonen du har fått?

 

Publisert 26. mars 2012 15:39