Nettressurser og litteratur om studentevaluering

I 2001-2002 gjennomførte Det utdanningsvitenskapelige fakultet prosjektet UV - Et godt sted å lære, med fokus på å engasjere studenter og ansatte i fellesskap for å utarbeide konkrete tiltak for å bedre studiekvaliteten ved fakultetet.

Den avsluttende rapporten fra prosjektet inneholder bl.a. flere anbefalinger og konkrete eksempler på hvordan å gjennomføre underveisevalueringer, med oppsummering av erfaringene til foreleser/lærer som har brukt metodene innefor forskjellige fag.

En håndbok om studentevaluering av undervisning laget av Utvalg for utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole (2004/2005). Håndboka inneholder praktiske tips og råd tilpasset ulike typer undervisning (individuell-, gruppe- og klasseundervisning).

Nyttige tips til evaluering på hjemmesidene til Carnegie Mellon universitetet i Pittsburg . Her kan du bl.a. lese om 15 vanlig misforståelser knyttet til studentevaluering.

Dette heftet utviklet ved Universitetspedagogisk centrum & Kommitén for kvalitetsfrågor ved Umeå Universitet inneholder en rekke ideer og forslag til måter å drive evaluering av undervisning på: Fjellström M, (2002) Kursutvärderingar - stöd för lärande och utveckling..

I heftet Student Feedback - A Staff Resource Pack, University of Kent (2004), finnes både utfyllende lesing i forhold til de metoder som anbefales i verktøykassen samtidig som man kan hente ideer til øvrige metoder.

En kortfattet drøfting av hvordan man kan gå frem for å fremme studenters læring gjennom tilbakemelding og underveisevaluering kan du lese i Cowan, J. (2004): Improving student learning through departmental student feedback self-studies., Learning and Teaching Support Network.

Anbefalt litteratur

Handal, G (1996): Studentevaluering av undervisning: håndbok for lærere og studenter i høyere utdanning. Cappelen Akademisk forlag

Harvey, J. (Ed.) (1998): Evaluation Cookbook. Learning Technology Dissemination Initiative, Institute for Computer Based Learning, Heriot-Watt University, Edinburgh.

Sorenson, D & Johnson T (ed), (2003): Online Student Ratings of Instruction. JOSSEY-BASS, San Francisco.

 

Publisert 26. mars 2012 15:39 - Sist endret 12. okt. 2015 10:18