Ressursgrupper

UiO har nedsatt ressursgrupper for å bistå ansatte.

Ressursgruppen Når en student dør

Ressursgruppe bestående av fagpersoner som kan bistå ansatte ved dødsfall blant studenter.

Gå til ressursgruppen

Ressursgruppen religions- og livssynspraksis

Denne ressursgruppen arbeider med løpende og praktiske utfordringer rundt tro- og livssynsmangfold ved UiO.

Gå til ressursgruppen

Publisert 10. des. 2009 16:29 - Sist endret 10. juni 2016 13:40