Liste over medlemmer av ressursgruppen "Når en student dør"

UiO har en ressursgruppe med ulike fagpersoner for å bistå ansatte ved dødsfall blant studenter. Gruppen skal umiddelbart varsles ved informasjon om dødsfall på e-post bistand-dodsfall@uio.no

Se Rutiner når en student ved UiO dør.

Hva de kan bistå med er veiledende, ikke uttømmende. Ta kontakt med neste på listen om det ikke oppnås kontakt med gruppens koordinator.

Gruppens medlemmer Tittel Kan bistå med Kontaktinformasjon

Anne Margrete Bergfall,
koordinator

Ferie 23. juli til 18. august 2020

Vikarer:

Ellen Marie Tefre
22 85 44 50
e.m.tefre@admin.uio.no 

Mette Torp Christensen
22 85 67 14
m.t.christensen@admin.uio.no

Michael Schøyen Grude
22 84 41 48
m.s.grude@admin.uio.no

Seniorrådgiver- Avdeling for studieadministrasjon

 • koordinering av kontakt mellom berørt enhet og ressursgruppen
 • råd og veiledning
 • praktisk bistand

915 83 104
a.m.bergfall@admin.uio.no

 

Anne Anita Lillebø

Vikar:

Camilla Oulie Eskildsen

994 10 994

c.o.eskildsen@admin.uio.no

Ledende studentprest 

 

Studentprest, Blindern

 • råd og veiledning
 • bistå ved eventuelle minnemarkeringer
 • følge opp pårørende, studenter, ansatte ved behov, eller ivareta vitner til akutte dødsfall
 • kompetanse og nettverk i forhold til tros- og livssynsmangfoldet
918 10 465
anne.a.lillebo@bi.no
Michael Schøyen Grude Overingeniør i Seksjon for digitale tjenester
 • sletting av informasjon om avdøde i Felles Studentsystem FS
22 84 41 48
m.s.grude@admin.uio.no
Taran Bing Lorentzen Klinisk sosionom
Leder av SiO Rådgivning
 • råd og veiledning
 • bistå ved eventuelle minnemarkeringer
 • følge opp pårørende, studenter, ansatte ved behov, eller ivareta vitner til akutte dødsfall
22 85 33 00

Taran.Bing.Lorentzen@sio.no
Anne Karin Mullaly Psykologspesialist ved SiO Helse
 • råd og veiledning overfor ansatte og oppfølging av studenter
22 85 33 00
AnneKarin.Mullally@sio.no
Ragnhild Heyerdahl-Simonsen Leder "Trivsel og orden" SiO Bolig
 • bistand i forbindelse med studentbolig

959 61 230

Ragnhild.Heyerdahl-Simonsen@sio.no

Ved dødsfall blant studenter på utvekslingsopphold i utlandet skal Seksjon for studiekvalitet ved leder kontaktes.

Publisert 3. okt. 2011 14:28 - Sist endret 22. juli 2020 23:41