Vanskelige situasjoner i møte med studenter

Det hender at møter med studenter utvikler seg til vanskelige, eller til og med truende situasjoner. Det er derfor viktig at du har tenkt gjennom hva som kan skje, og at du har avtalt med din leder og nærmeste kolleger hva dere skal gjøre i slike tilfeller.

Forebygging

Forberedelse, opplæring, rutiner og utforming av lokaler kan forebygge at møter med studenter utvikler seg til å bli vanskelige eller truende. Her er oversikt over ulike forebyggende tiltak.

Råd

Her finner du råd om hva du gjør når følgende situasjoner oppstår:

 • Ran
 • Voldssituasjoner
 • Truende eller aggressiv adferd
 • Avvikende adferd

Tiltak

Alle truende og uønskede hendelser skal varsles og dokumenteres. Her er oversikt over melderutiner og hvilke tiltak som bør vurderes i etterkant av en hendelse.

Student i krise

Alle ansatte har plikt til å informere om SiOs hjelpetjenester ved bekymring om en students psykiske helse.

Akutte situasjoner

Ved behov for øyeblikkelig hjelp

 • Vakt- og alarmsentralen
  22 85 66 66
 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113

Bruk alarmknapp om dette er tilgjengelig

Generelle retningslinjer

 • Sikkerhet skal settes først
 • Lover og regler skal følges
 • Alle skal behandles likt