Skikkethetsvurdering ved UiO

Skikkethetsvurdering gjelder for lærerutdanninger, helse- og sosialfaglige utdanninger og teologistudiet. Sakene behandles av fakultetet og kan fremmes for skikkethetsnemnda.

Hvilke studier har krav om skikkethetsvurdering?

Ved UiO har følgende studier krav om skikkethetsvurdering:

 1. Farmasi (MN)
 2. Klinisk ernæring (MED)
 3. Lektorprogrammet (UV)
 4. Medisin (MED)
 5. Odontologi (OD)
 6. Praktisk-pedagogisk utdanning (UV)
 7. Psykologi (profesjon) (SV)
 8. Spesialpedagogikk (UV)
 9. Tannpleie (OD)
 10. Teologi (profesjon) (TF)

Skikkethetsarbeidet er todelt. Den løpende skikkethetsvurderingen pågår gjennom hele studiet. Den særskilte skikkethetsvurderingen starter når en tvilsmelding om en students skikkethet tas til behandling hos den institusjonsansvarlige.

Fakultetet informerer studentene på de aktuelle studieprogrammene om opplegget for skikkethetsvurdering.

Overordnet beskrivelse av saksgangen

Les mer om saksgang ved særskilt skikkethetsvurdering (for ansatte ved UiO)

Nettsiden viser grunnstrukturen i saker om særskilt skikkethetsvurdering. Den vil bli utdypet i takt med at det kommer inn spørsmål eller kommentarer til de ulike stegene i prosessen.

Fakultetenes institusjonsansvarlige

Fakultet Institusjonansvarlig Vara Administrativ støtte
MN Henrik Schultz Anne-Lise S. Hansen  
MED Morten Magelssen Astrid Klopstad Wahl Mette G. Langballe
OD Erik Saxegaard Anne Rønneberg  
SV Trine Waaktaar Ole André Solbakken Simen Gudbrandson
TF Sivert Angel Halvard Johannessen Bjørn Erik H. Schjerverud
UV/ILS Rita Hvistendahl Kirsti L. Engelien Lisa Utnem
UV/ISP Ona Bøe Wie Heidi Mjelve
Melanie Kirmess
Marika Vartun

Skikkanettverket

Skikkanettverket skal legge til rette for erfaringsdeling og kompetanseheving om skikkethet. Fakultetene selv bestemmer om de ønsker å delta i nettverket.

Medlemmer i nettverket er institusjonsansvarlige ved fakultetene, deres eventuelle stedfortredere og administrative saksbehandlere på skikkethetsfeltet.

Det teologiske fakultet har sagt ja til å lede nettverket fra oppstart. Studieavdelingen ved Lene Fosshaug er sekretær for nettverket.

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda ledes av professor Kristin M. Heggen og møtes ved behov for å behandle saker om særskilt skikkethetsvurdering. Les mer om skikkethetsnemnda.

Kontaktpunkter i Studieavdelingen

Ved spørsmål om regelverk eller saksbehandling i saker om skikkethetsvurdering, kan fakultetet kontakte Studieavdelingen: 

 • Bjørn Engeset
 • Jonny Roar Sundnes
 • Lene Fosshaug
Publisert 16. mars 2018 16:00 - Sist endret 9. okt. 2019 09:47