Rutine ved informasjon om en students død

Her følger rutiner for ansatte ved informasjon om en students død. Disse beskriver hva ansatte skal gjøre, og hva som bør vurderes å gjøre. Les gjerne også veilederen som gir tips og råd om hvordan de ulike oppgavene kan utføres.

Ved mottak av informasjon om at en student tilknyttet UiO er død

Spør om, og skriv ned:

 • navn på varsler, kontaktinformasjon og hvilken relasjon vedkommende har til avdøde.
 • når dødsfallet skjedde og om de kan/ønsker å oppgi dødsårsak.
 • evt. tidspunkt og sted for begravelsen.
 • evt. telefonnummer til nærmeste pårørende.

Vis medfølelse om varsleren er pårørende og si da at UiO vil ta kontakt igjen.

Den ansatte som mottar informasjon om en students død gir beskjed til Ressursgruppen Bistand ved dødsfallbistand-dodsfall@uio.no eller på telefon til gruppens koordinator Anne Bergfall 22 85 79 25. Oppgi navn, studentnummer og dato for dødsfall hvis dette er kjent. Sensitiv informasjon som dødsårsak eller andre omstendigheter rundt dødsfallet skal kun gis per telefon.

Ressursgruppen lager en liste over hvilken undervisning studenten har fulgt ved UiO inneværende semester. Deretter blir det markert i FS at studenten er død. Dette medfører at undervisnings- og eksamensmeldinger for inneværende semester blir slettet. Eldre undervisningsmeldinger med partiplassering blir liggende i FS. Ressursgruppen varsler USIT slik at studentens brukerkonto blir slettet (backup finnes).

Ressursgruppen varsler studentens studiested/er og avklarer sammen med berørt enhet/er hvem som skal ha hovedansvar for videre oppfølging.

Hovedansvarlig skal med bistand fra ressursgruppen:

 • innhente informasjon om den avdødes nettverk ved UiO.
 • avklare om den avdøde også hadde lønnet arbeid ved UiO. Da skal formell saksgang ved dødsfall blant ansatte også følges.
 • avtale hvem som tar kontakt og følger opp foreldre/nærmeste pårørende/ andre berørte, samt hvem som utleverer den avdødes eventuelle eiendeler.
 • få avklart hvilken informasjon de nærmeste pårørende ønsker skal bli gitt om dødsårsak.
 • informere berørte ansatte og studenter.
 • sende kondolansehilsen til nærmeste pårørende og en bårebukett til begravelsen, se veilederen.
 • gjøre begravelsestidspunkt kjent for studenter og ansatte.
 • legger til rette for at en ansatt, om det er mulig, går i begravelsen.
 • vurdere om det skal søkes om flagging på begravelsesdagen og om det skal etableres minnested eller arrangeres minnestund. Se kriterier for dette i veileder.
 • skjerme berørte for uønsket oppmerksomhet fra media og videreformidle alle mediehenvendelser til pressekontakt.
 • formidle informasjon til alle berørte studenter om mulighet for videre oppfølging fra SiO Rådgivning, SiO Helse og Studentprestene. (Bedrifthelsetjenestens psykososiale team for ansatte).

Se mer utfyllende informasjon om de enkelte punktene i veilederen.

Publisert 19. des. 2011 09:24 - Sist endret 7. feb. 2020 16:54