Universell utforming

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Studentmassen er mangfoldig og sammensatt av personer i ulike livssituasjoner og med ulike forutsetninger. Ved Universitetet i Oslo har læringsmiljøet universell utforming som norm. Prinsipp om universell utforming er nedfelt i Lov om universitet og høyskoler og i Strategisk plan for UiO.

Veileder for universell utforming av læringsmiljøet

"Veileder for universell utforming av læringsmiljøet ved UiO" retter seg mot alle ansatte ved Universitetet i Oslo. Veilederen inneholder informasjon om prinsipper for universell utforming, UiOs plan for universell utforming samt flere eksempler på god praksis.

Publisert 13. aug. 2008 14:29 - Sist endret 28. apr. 2017 09:10