Opptak

Krav til søkeren

For å kunne bli tatt opp som student med mulighet for å avlegge eksamen ved UiO, må søkeren fylle opptakskravene som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet i forskrift om opptak til høyere utdanning, hjemlet i lov om universiteter og høyskoler. 

Masterstudier

Opptak til 1,5-2-årige masterprogrammer ved UiO:

Utveksling