Årshjul for arbeid med studiestart

Oppdatert årshjul for studiestartsarbeidet 2018/2019. 

 
Januar    
 

22.01.2019: Møte i studiestartnettverket.

Studiestartkoordinator i AKS, Knutepunktet og studiestartkoordinatorer på fakultetene. 
 

07.01-11.01: Studiestart vår 2019

 • Meet & Greet, First Night in Oslo
 • Norway in a nutshell
 • Orientation day og skøytedag
 • Café til café og quiz
 
     
Februar    
 

12.02: Møte i studiestartnettverket 

 • Evaluering studiestart V-2018.
 • Oppsummering fra faddersjefseminar.
 • Gjennomgang av årshjul.
 • AKS/SES foreslår dato og konsept for fellesarrangement for nye studenter V-2019. 

Studiestartkoordinator i AKS, Knutepunktet, studiestartkoordinatorer på fakultetene og faddersjefkoordinator. 

 

  22.-23.02: Faddersjefseminar

Faddersjefer

Faddersjefkoordinator

 

26.02: Møte i faddersjefnettverket 

 • Evaluering av faddersjefseminar.
 • Diskutere fellesarrangementer for nye studenter  V-2019. Hver faddersjef bringer sin mening til sin studiestartkoordinator. 

Faddersjefer
Faddersjefkoordinator

  Verveperioden for faddere starter Faddersjefer og studiestartkoordinatorer fakultet 
 

Innen 11. mars: Oppdatere nettsider

 • Frist for opplenking av studiestart på programsidene
 • Fakultet må fjerne utdatert info om studiestart og opprette arrangement for velkomstmøte. Se veiledning for studiestart på programsidene.
 • AKS oppdaterer studiestartsida, frister og velkomstseremonien.

Studiestartkoordinator AKS og studiestartkoordinatorer fakultet

Mars    
  12.03: Møte i studiestartnettverket.  Studiestartkoordinator AKS, studiestartkoordinatorer fakultet, Knutepunktet og Faddersjefkoordinator. 
  25.03: Møte i faddersjefnettverket 

Faddersjefer

Faddersjefskoordinator

 

Innen 20.03: Innhente tall på antall faddere ved studiestart H-2018.

Studiestartkoordinator AKS

  Innen 01.04: Vedtak om konsept for fellesarrangement V-2020 Studiestartkoordinatorer ved fakultetene og studiestartkoordinator AKS. 
April    
  Kvalitetsikring av tilbudsbrev (SO) og velkomstbrev (mal) sentralt. 

Studiestartkoordinator AKS, Knutepunktet og OPP

  Utsending av (tilbuds) opptaksepost til internasjonale studenter SADM/OPP
 

23.04: Møte i studiestartnettverket

 • Orientering om program for studiestart ved fakultetene 

Studiestartkoordinator AKS, Knutepunktet, studiestartkoordinatorer ved fakultetene og faddersjefkoordinator. 

  Innen 24.04: Bestille faddegoder  Studiestartkoordinator AKS.
Mai    
 

06.05: Møte i faddersjefnettverket:  

 • Oppdatering: Status på verving av faddere 
 • Andre tema: Opplæring, kick-off og fellesarrangementer

Faddersjefer

Faddersjefkoordinator

  Første uken i mai: Utsending av (tilbuds) opptaksepost til internasjonale utvekslingsstudenter.

OPP, internasjonal koordinator ved fakultetene.

 

21.05: Møte i studiestartnettverket

 • Studiestartinfo
Studiestartkooordinator AKS, Knutepunktet og studiestartkooridnatorer ved fakultetene 
 

Innen 21.05: Oppdatere mal til velkomstepost - norske og internasjonale studenter

Studiestartkoordinator AKS, Internasjonalt mottak SADM/OPP, internasjonal koordinator ved fakultetene.

Kommentar: 

 • Det ble I fjor sendt ut en egen epost fra SKS til SFB og SFM i juni (Welcome to UiO).
 • Fakultetene ansvarlig for UTV-studenter.
 • OPP sender påminnelse til EU-master.
 • Ordinære programstudenter ivaretas av fakultetene. 
Juni    
 

Innen 10.06: Mal for velkomst-epost sendes studiekonsulenter ved fakultetene. 

Studiestartkoordinatorer ved fakultet

 

Innen 20.06: Faddergoder ankommer UiO 

Studiestartkoordinator AKS 

 

EVENTUELT møte i faddersjefnettverket: 

 • Faddergoder
 • Fellesarrangementer

Faddersjefer 

Faddersjefkoordinator

Studiestartkoordinator AKS

 

Innen 20.06:

Frist for publisering av komplett program for studiestart på programsidene. Se veiledning for studiestart.

Studiestartkoordinator fakultetene (ansvarlig)

Studiestartkoordinator AKS (sentralt program)

Juli    
 

Diverse oppdateringer studiestartsider på nett. Se veiledning for oppdateringer av studiestartside i juli

Studiestartkoordinator  AKS. 

  VED BEHOV: Orienteringsmøter om studiestart for alle som er i kontakt med nye studenter. 

Studiestartkoordinator AKS 

 

Uke 29: Samordna Opptak klart. Tilbudsbrev og SMS sendes

26.07: Frist for å svare på tilbud om plass. 

Ca 28.07: Velkomst-epost sendes til alle nye studenter

SADM/OPP

 

 

Studiestartkoordinatorer ved fakultetene

Kommentar!: Viktig at velkomstepost ikke sendes før alle filer er hentet ut fra SO. Anne følger opp og gir beskjed. 

August    
 

Innen 10.08: Lokale og sentrale nettsider oppdateres:

NB! Viktig med oppdatert kontaktiformasjon til faddersjefer/fadderkoordinatorer. 

Alle detaljer om arrangement under studiestart må være oppdatert og fullstendige. 

Studiestartkoordinatorer og faddersjefer ved fakultetene

 

Studiestartkoordinator AKS og faddersjefkoordinator

 

Uke 32: Fadderopplæring/ workshops

 

 

05.08: MØTE og førstehjelpskurs med Norsk folkehjelp for faddersjefnettverket

Studiestartkoordinatorer ved fakultetene og faddersjefer

 

Studiestartkoordinator AKS og faddersjefkoordinator. 

 

 

Studiestart H-2019: 

10.08: Meet & Greet // First night in Oslo

12.08: Velkomstseremoni på Unversitetsplassen 

13.08: Orientation day

24.08: Studentslippet

TBA: SiO Foreningsdagen

Faddersjefer og faddersjefsekretariat. 

Studiestartkoordinator AKS og studiestartkoordinatorer fakultet.  

Knutepunktet/ internasjonalt mottak

September     
  09.09: Møte i faddersjefnettverket

Faddersjefer

Faddersjefkoordinator

  10.09: Møte i studiestartnettverket Studiestartkoordinator AKS, studiestartkoordinatorer fakultet, Knutepunktet, faddersjefkoordinator. 
  Ila sept: Utlysning til verv som faddersjefkoordinator

Studiestartkoordinator AKS

Faddersjefkoordinator

 

Innen 30.09:

Oppdatere nettsider og for-ansatte-sider om studiestart: 

 • Sørge for å fjerne gammel info om studiestart i august - Studiestartkoordinator fakultet 
 • Oppdatere studiestartsiden sentralt - studiestartkoordinator AKS
 • Opprette arrangement for Orientation Day V-2020

Studiestartkoordinator AKS

Knutepunktet

Studiestartkoordinatorer ved fakultene

Oktober    
 

08.10: Møte i studiestartnettverket 

 • Studiestartkoordinator sentralt legger fram forslag til fellesarrangementer for nye studenter H-2020. 
Studiestartkoordinator AKS, Knutepunktet, studiestartkoordinator fakultetene og faddersjefsekretariatet. 
  Innen 25.10: Innhente tall på nye studenter vår 2019 og antall faddere. Vurdere om det skal etterbestilles faddergoder.  Studiestartkoordinator AKS
November    
  Innen 01.11: Etterbestille faddergoder  
 

05.11: Møte i studiestartnettverket: 

 • Orientering fra fakultetene og SKS om program for studiestart V-2020
 • Fellesarrangementer H-2020 vedtas
Studiestartkoordinator AKS, studiestartkoordinatorer ved fakultetene, Knutepunktet og faddersjefsekretariatet. 
  Innen 10.11: Faddersjefer på fakultete valgt/ tilsatt Studiestartkoordinatorer på fakultet
 

TENTATIVT 18.11: Første møte i faddersjefnettverket

Faddersjefer

Faddersjefsekretariatet

  20.11: Frist for å legge ut program for studiestart ved fakultetene vår 2019 på nettsidene

Studiestartkoordinator på fakultet (ansvarlig)

Kommentar: Studiestartsidene for vårsemetret blir aktive når Orientation Day legges ut i september. Viktig at gammel info er fjernet før da!

Desember    
 

Innen 10.12: Eventuelle etterbestilte faddergoder ankommer UiO

Faddergoder distribueres til fakultet og pakkes av faddersjefer

Studiestartkoordinator i AKS

Faddersjefer

 

Sende ut epost med programmet for studiestart til internasjonale studenter

Studiestartkoordinator ved fakultet 

 

10.12: Møte i studiestartnettverket

Studiestartkoordinator AKS/SES, studiestartkoordinator ved fakultetene, Knutepunktet
 

TENTATIVT 9.12: Møte i faddersjefnettverket

- Gjennomkjøring før studiestart V-2020

Faddersjefer

Faddersjefkoordinator