Ansvarsfordeling for arbeidet med studiestart

Dette er en oversikt over ansvarsfordelingen mellom faddersjefkoordinator og faddersjefene på fakultet.

Oppgave

Faddersjefkoordinator

Faddersjefene

Verving av faddere

 • Bistand ved behov
 • Ansvar for verving

Faddergoder

 • Ansvar (utvelgelse, innkjøp, koordinering av distribusjon ut til fakultet). 
 • Ansvar for pakking og distribusjon til faddere på fakultet. 

Fellesarrangementer

 • Ansvar for å lage fellesarrangementer etter bestilling fra fakultetene. 
 • Bistå med å promotere fellesarrangementer til studieprogram på fakultet. 
 • Bistå med planlegging og frivillige til gjennomføring av fellesarrangement når fakultetet har meldt inn at de vil delta. 

Kursing av faddere

 • Ansvar for kompetanseheving av faddersjefer og å lage mal for fadderkurs. 
 • Ansvar for å arrangere kurs for faddere på fakultet. 

Inndeling i grupper/fordeling av faddere

 • Bistand ved behov. 
 • Ansvar

Felles fadderkick-off

 • Ansvar for koordinering sammen med faddersjefnettverk
 • Ansvar for promotering til faddere.
 • Bistand til planlegging og gjennomføring

Kompetanseheving

 • Ansvar for kompetanse og oppfølging av faddersjefsekretariat. 
 • Bistå med kompetanseheving i faddersjefnettverket. 
 • Ansvar for oppfølging og kompetanse hos faddersjef og faddere på fakultet. 

Koordinering med eksterne

 • Ansvar
 • Bistand med eventuell lokal koordinering

Oppnevning av faddersjef

 • Bistand ved behov
 • Ansvar (ansatt) for utvelgelse og oppnevning

Fadderordning for internasjonale studenter

 • Ansvar for koordinering av fellesarrangementer. 
 • Ansvar for verving og opplegg på fakultet, som for norske studenter. 
Faddersjefnettverk
 • Ansvar for å lede møtene, kalle inn og skrive og dele referat.
 • Ansvar for å melde inn saker og delta på møtene.