Årshjul for arbeid med faddersjefsekretariatet

Dette er SES sin organisering av arbeidet med faddersjefsekretariatet i løpet av året. 

Årshjulet kan også brukes som mal for arbeidet med faddersjef på fakultet. 

Tidspunkt

Hendelse

September

Faddersjefsekretariatet leverer skriftlig og muntlig evaluering av studiestart, høst.

To verv som faddersjefsekretær ved UiO lyses ut. 

Innen 30.09: Faddersjefsekretariat tilsettes. 

Oktober

Opplæring av faddersjefsekretærer.

Studiestartkoordinator i SES og faddersjefsekretariatet begynner planlegging av studiestart i januar og faddersjefseminar. 

Studiestartkoordinator i SES innhenter tall fra fakultet på antall nye studenter og faddere i januar. Vurderer om det er behov for etterbestilling av faddergoder.

Faddersjefsekretariatet kaller inn til første møte i faddersjefnettverket. 

November/ desember

Faddersjefnettverket har første månedlige møte. Faddersjefsekretariatet legger frem forslag til fellesarrangementer i januar. 

Studiestartkoordinator i SES og faddersjefsekretariatet organiserer utdeling av faddergoder til faddersjefene, som pakker og oppbevarer dem på fakultetene. 

Januar

Mottak av nye studenter, norske og internasjonale. SES og faddersjefsekretariatet er ansvarlig for fellesarrangementer. 

Innen 01.02: Tidspunkt for eventuelle fellesarrangementer under studiestart i august fastsettes av SES og faddersjefsekretariatet, etter samråd med studiestart- og faddersjefnettverket. 

Studiestartkoordinator i SES og faddersjefsekretariatet arrangerer faddersjefseminar siste helg i januar. 

Februar

Faddersjefsekretariatet arbeider med planlegging av fellesarrangementer under studiestart. 

Faddersjefsekretariatet fasiliterer bestillinger fra faddersjefnettverket. 

Mars

Studiestartkoordinator i SES bestiller i samråd med faddersjefsekretariatet faddergoder. 

Faddersjefsekretariatet arbeider med planlegging av fellesarrangementer under studiestart og fasiliterer bestillinger fra faddersjefnettverket. 

April /

Mai

Faddersjefsekretariatet arbeider med planlegging av fellesarrangementer under studiestart og fasiliterer bestillinger fra faddersjefnettverket. 

Juni

Faddergoder ankommer SES og distribueres ut til fakultet, hvor det pakkes. 

Innen 21. juni: Arrangementsforberedelsene bør være ferdig. Alt av bestillinger (innkjøp, rombooking, annen tilrettelegging) til UiOs administrasjon og Eiendomsavdelingen må være gjort.

Juli

Administrasjonen har ferie. Faddersjefsekretariatet arbeider med planlegging av fellesarrangementer under studiestart. 

August

Studiestart og mottak. Faglig og sosialt opplegg sentralt og lokalt. SES

Innen 01.09: Studiestartkoordinator i SES legger frem aktiviteter og tidspunkt for fellesarrangementer i januar for studiestartnettverket. 

 

Publisert 5. sep. 2014 10:58 - Sist endret 7. mars 2019 17:21