Faddergoder

Faddergoder er en liten påskjønnelse fadderne får som takk for innsatsen.

På grunn av lang leveringstid og relativt store kostnader, er det mest hensiktsmessig at utvelgelse, bestilling og levering skjer sentralt.

Faddergodene bestilles i løpet av mars måned. Antallet baseres på fjorårets tall, og studiestartnettverkets innmeldte oversikt over forventede faddere. Faddergodene for høsten og våren bestilles samlet. 

Faddergodene leveres til SES i løpet av våren, og lagres her frem til sommeren. SES koordinerer distribusjon ut til fakultetene enten i juni eller i begynnelsen av august.

Fakultetets faddersjefer og studiestartkoordinator har så ansvar for å pakke og dele ut godene til sine faddere.

Faddergoder 2017-2018

Følgende faddergoder er bestilt til studiestart høst 2017 og vår 2018: 

  • T-skjorter
  • Bomullsnett
  • Matboks

I tillegg bidrar SiO, Akademika og flere med gratis goder som termokrus, skriveblokker, penner etc til faddergodene. 

Faddersjefer får i tillegg collegegensere. Disse bestilles og dekkes av SES, og leveres ut til faddersjefene før sommeren.

Publisert 9. des. 2013 15:47 - Sist endret 7. mars 2019 17:23