Fadderopplæring

God opplæring av fadderne bidrar til å sikre at nye studenter blir sett og ivaretatt under studiestart. 

Fadderopplæring foregår lokalt på fakultetene. Det er studiestartkoordinator og faddersjef ved fakultetet som organiserer fadderopplæringen. 

Når bør fadderkurs holdes?

Fadderopplæringen bør skje like før studiestart. 

Det er viktig å finne en dato hvor så mange som mulig av fakultetets faddere kan delta.

Hva bør fadderkurset inneholde?

Fadderopplæring bør som et minimum fokusere på rolleforståelse og forventningsavklaring av fadderen. 

Andre ting som bør innlemmes i fadderkurset, er: 

 • Hilsen fra ledelsen
 • Forventninger fra lærestedet
 • Gruppedynamikk/rolleforståelse
 • Kulturforståelse/inkludering
 • Psykisk helse/synlige og usynlige identitetsmarkører
 • Alkohol og drikkepress i studiestarten
 • Sikkerhet og beredskap på campus under studiestart
 • Førstehjelp
 • Verdiutsagnøvelse eller andre øvelser som skaper diskusjon
 • «Case»-arbeid
 • Teambuildingsøvelser

(Kilde: Lykkepromille.no)

Eksterne bidragsytere

Det kan være nytttig å hente inn eksterne bidragsytere som kan holde deler av kurset. 

 • Enhet for HMS og beredskap i LOS kan forespørres om å briefe faddere og faddersjefer om sikkerhet og risikoer under studiestart. 
 • Eiendomsavdelingen kan forespørres om å gjennomgå regler for skjenking av alkohol og arrangementer på campus. 
 • Politi/ lensmann kan forespørres om å snakke om situasjoner som kan oppstå i fadderuken og beredskap.
 • Kommunen, f.eks. renholdsetaten eller skjenkekontoret, kan hentes inn for å avklare regler for skjenking og lignende. 
 • SiO kan inviteres til å presentere sine tjenester knyttet til helse, rådgivning, foreninger og idrett. 
 • Det norske studentersamfund kan inviteres for å briefe faddere om studiestart og foreningsliv på Chateau Neuf. 

Mal for fadderopplæring

Seksjon for kommunikasjon og faddersjefkoordinator har utarbeidet et veiledende fadderkurs som kan tilpasses det enkelte fakultet.

Last ned fadderkursmanual (pptx)