Faddersjefnettverket

Faddersjefnettverket består av faddersjefer fra alle fakultet samt en sentral faddersjefkoordinator. 

Nettverket skal være en arena for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring fakultetene imellom. 

Faddersjefkoordinator har ansvar for møteplan, innkallinger og referat fra månedlige møter, mens faddersjefene har ansvar for å melde inn saker de ønsker å diskutere.

Faddersjefnettverkets oppgaver

 • Bygge lederkompetanse blant faddersjefene og ha fokus på styrking av faddersjefvervet på fakultetene
 • Sørge for god overlapp og informasjonsdeling mellom faddersjefer fra år til år
 • Utveksle erfaringer om felles fadderutfordringer på tvers av fakultetene. For eksempel om
  • Vervekampanje
  • Fadderopplæring
  • Holdningsskapende arbeid rundt rusbruk og festkultur
  • Arrangementsplanlegging- og avvikling
  • Promotering av arrangementer
  • Inkludering av internasjonale studenter
  • Mediehenvendelser og medieoppslag om studiestart

Møteplan, referater og informasjon om møter i nettverket finnes her.

Publisert 11. apr. 2017 15:37 - Sist endret 2. des. 2019 12:34