Faddersjefseminaret

Faddersjefseminaret skal bidra til kompetanseheving og erfaringsdeling blant faddersjefene ved UiO. 

Faddersjefseminaret er et 1-2 dagers seminar i slutten av januar/ begynnelsen av februar for faddersjefnettverket. 

Faddersjefseminaret organiseres og dekkes av SES. 

Studiestartkoordinator i SES og faddersjefsekretariatet planlegger og gjennomfører seminaret, og henter inn eksterne bidragsytere. 

Program 

Seminaret er først og fremst til for å sikre faddersjefene et arbeidsmiljø på tvers av UiO, og å få dem til å begynne å tenke på fadderarbeidet så tidlig som mulig. 

Hoveddelen av faddersjefseminaret er viet kompetanseheving av faddersjefer og kursing i hvordan holde fadderkurs. Faddersjefene sentralt presenterer et forslag til kursmateriell som fakultetenes faddersjefer kan ta med tilbake og tilpasse kursopplegget på deres fakultet. I tillegg sørger SES og faddersjefene sentralt for at eksterne bidragsytere som f.eks. Lykkepromille deltar med opplæring i holdningsskapende arbeid om rusbruk. 

Faddersjefseminaret er også en viktig arena for erfaringsdeling mellom faddersjefer på tvers av fakultet. En kan også hente inn tidligere faddersjefer som kan bidra med erfaringer fra tidligere år. 

Seminaret skal ikke legge føringer på fakultetenes studiestartarbeid, men være et forum for kompetanseheving, informasjons- og erfaringsdeling. 

Faddersjefseminar 2018

Faddersjefseminaret i 2018 ble avholdt 26.-27. januar på Voksenåsen kultur og konferansehotell.

Last ned program (word). 

Presentasjoner fra faddersjefseminaret 2018

Deltakelse på seminaret 

Alle fakultet bør være representert på faddersjefseminaret. Studiestartkoordinator har ansvar for å melde på sin(e) faddersjef(er) innen oppgitt dato. 

Publisert 12. nov. 2014 12:49 - Sist endret 7. mars 2019 17:22