Faddersjef

Faddersjef har ansvar for å:

 • Sørge for at det planlegges og gjennomføres vervekampanje for alle studieprogrammer på fakultetet.
 • Holde (eller bistå studiestartkoordinator med å holde) fadderopplæring på fakultetet.
 • Planlegge og gjennomføre (og/eller bistår studiestartkoordinator med å planlegge og gjennomføre) aktiviteter for nye studenter under studiestart
 • Organisere pakking og distribusjon av faddergoder til faddere på fakultetet
 • Være kontaktpunkt og bindeledd mellom fakultetsadministrasjonen og studentene
 • Deltar på jevnlige møter i faddersjefnettverket og på årlig faddersjefseminar
 • Komme med bestillinger til faddersjefsekretariatet til saker som skal tas opp i faddersjefnettverket

Hvis fakultetet har sagt at de ønsker å delta på fellesarrangementer under studiestart, har faddersjefene i tillegg disse oppgavene: 

 • Bidra med innhold og personressurser til fellesarrangement for nye studenter.
 • Promotere fellesarrangementer for nye studenter og studiestartorganisasjonen på fakultetet, ved å legge arrangementene inn på nettsider.
 • Informere om og forankre fellesarrangementene i studiestartorganisasjonen på fakultetet (i møter, gjennom fadderopplæring og i sosiale medier).
 • Bistå faddersjefsekretariatet med ideer til promotering av fellesarrangementene, og gjennomføring av disse. 
Publisert 11. apr. 2017 14:16 - Sist endret 7. mars 2019 17:17