Faddersjefkoordinator

Faddersjefkoordinator har ansvar for å:

  • Representere fadderne ved UiO overfor UiOs ledelse og i media
  • Jobbe med eksterne samarbeidspartnere og andre institusjoners fadderstyrer for å styrke studiestartarbeidet ved UiO
  • Lage møteplan, kalle inn til og skrive referat fra jevnlige møter i faddersjefnettverket
  • Arrangere (sammen med studiestartkoordinator i AKS) faddersjefseminar i månedsskiftet januar/februar
  • Utarbeide fadderkursmateriell (sammen med studiestartkoordinator i AKS)
  • Arrangere (sammen med studiestartkoordinator i AKS og i samråd med nettverkene) et til to fellesarrangement (i tillegg til velkomstseremoni)
  • Promotere fellesarrangementene til nye studenter, med bistand fra nettverkene og studiestartkoordinator
  • Bistå studiestartkoordinator i AKS med distribusjon av faddergoder ut til fakultetene
Publisert 11. apr. 2017 14:16 - Sist endret 8. mars 2019 13:29