Rutiner for informasjon til søkere og nye studenter

Fakultetene har ansvar for informasjon til nye studenter på nett (studiestartsider på program) og i velkomstsepost. 

AKS har ansvar for tilbudsbrevet og SMS-en som sendes ut til alle som har fått opptak til studier ved UiO. AKS har også ansvar for informasjon på sentral studiestartside på nett og for kart over campus. 

Studiestartinformasjon fra fakultet

Studiestartinformasjon fra AKS

Publisert 26. nov. 2014 10:58 - Sist endret 25. juni 2020 09:19