Informasjon til nye studenter

Fakultetene har ansvar for informasjon til nye studenter på nett (studiestartsider på program) og i velkomstsepost. 

AF/SKS har ansvar for tilbudsbrevet og SMS'en som sendes ut til alle som har fått opptak til studier ved UiO. AF har også ansvar for informasjon på sentral studiestartside på nett og for kart over campus. 

Studiestartinformasjon fra fakultet

Studiestartinformasjon fra SF/SKS

 

 

Publisert 26. nov. 2014 10:58 - Sist endret 12. apr. 2017 10:57