E-post til nye studenter

Under er mal for e-post til nye laveregradsstudenter. 

* Se veiledning om hvordan man lager datafiler over nye studenter.

* Se veiledning om hvordan man filtrerer på bokmål og nynorsk i FS. 

Dersom dere skal tilpasse teksten må det uansett stå informasjon om tid og sted for fremmøte og om fremmøte er obligatorisk.

I utsendelser i FS er det plass til 4000 tegn (ink. mellomrom).

Bokmål

Kjære nye student

Hjertelig velkommen til [studieprogram]! Under finner du viktig informasjon om studiestart ved UiO.

[Dato] klokken [oppmøtetid] i [oppmøtested] blir det velkomstmøte på [studieprogram]. Her vil du møte medstudenter og programkonsulenten på ditt studieprogram, og få viktig informasjon om studiene. [Dersom gjeldende, skriv inn: Fremmøte på velkomstmøtet er obligatorisk.]

[Dersom gjeldende, skriv også inn: Hvis du har fått opptak på et studieprogram med oppstart våren 2020, behøver du ikke å møte opp på velkomstmøtet i august. Dato for studiestart vår 2020 blir lagt ut på uio.no/studiestart i november.]  

Etter velkomstmøtet vil du møte fadderen og faddergruppen din. Fadderne er studenter fra studiemiljøet ditt, og faddergruppen består av andre nye studenter på studieprogrammet. Fadderne viser deg rundt på campus, tar deg med på sosiale aktiviteter og vil gjøre alt de kan for å gi deg en god studiestart.

På [url til studiestartssiden på programmet] finner du informasjon om ditt studieprogram, program og frister ved studiestart.

På www.uio.no/livet-rundt-studiene kan du finne informasjon om Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og tjenestene de tilbyr, som studentbolig, trening, fastlege og studentforeninger.

Lik UniOslo på Facebook og hold deg oppdatert om studentlivet på UiO og andre aktuelle nyheter.

Vi gleder oss til å treffe deg!

Med vennlig hilsen

[programleder/programsrådsleder eller lignende]

 

Nynorsk

Kjære nye student!

Hjarteleg velkomen til [studieprogram – hugs nynorsk namn – t.d. «studium» er fleirtalsform av «studium»]! Under finn du viktig informasjon om studiestart ved UiO.

[Dato] klokka [oppmøtetid] i [oppmøtestad] blir det velkomstmøte på [studieprogram]. Her vil du møte medstudentar og programkonsulenten på ditt studieprogram og få viktig informasjon om studia. [Viss gjeldande, skriv inn: Frammøte på velkomstmøtet er obligatorisk.]

[Viss gjeldande, skriv også inn: Viss du har fått opptak på eit studieprogram med oppstart våren 2020 treng du ikkje å møte opp på velkomstmøtet i august. Dato for studiestart våren 2020 blir lagd ut på uio.no/studiestart i november.]

Etter velkomstmøtet vil du møte fadderen og faddergruppa di. Fadrane er studentar frå studiemiljøet ditt, og faddergruppa er andre nye studentar på studieprogrammet. Fadrane viser deg rundt på campus, tek deg med på sosiale aktivitetar og gjer alt dei kan for at du skal få ein god studiestart.  

På [url til studiestartsida for programmet] finn du informasjon om studieprogrammet ditt, viktige fristar og   program  for studiestart.

På www.uio.no/livet-rundt-studiene finn du nyttig informasjon om Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og tenestene dei tilbyr, som bustad, trening, fastlege og studentforeiningar.

Lik UniOslo på Facebook og hald deg oppdatert om studentlivet på UiO og andre relevante nyhende.

Vi gler oss til å treffe deg!

Beste helsing

[programleiar/programsrådsleiar eller liknande]

 

 

English

Dear new student

Welcome to [name of the study programme]! Below you will find important information about your studies and semester start at the UiO.

On [date], at [time], [place], there is a welcome meeting for the [name of the study programme]. Here, you will meet fellow students and staff and get important information about your study programme. [If applicable: Attendance is obligatory.]

[If the programme has a Buddy system:] After the welcome meeting, you will meet your Buddy and Buddy group. Attending a Buddy group is a great way to get to know your fellow students, and learn about student life in Oslo and at the UiO.

On [url to the programme's semester start web page] you will find information about your study programme, and a list of events and important deadlines. 

On www.uio.no/english/student-life/ you will find useful information about student societies, sports, housing, health services and other student welfare services.

Like UniOslo on Facebook, and keep up to date with events and other news from the UiO.

We are looking forward to meeting you!

Sincerely,

[programleder/programsrådsleder eller lignende.]

 

Publisert 15. apr. 2014 10:32 - Sist endret 7. mai 2019 12:33