Selvbetjening for brukernavn, passord og betalingsopplysninger

UiO har papirløs selvbetjeningsløsning for alle studenter som skal finne brukernavn, sette passord og finne betalingsopplysninger for semesteravgiften.

Selvbetjeningsløsningene gir studentene rask tilgang til opplysningene og sparer samtidig utsending av ca. 15 000 papirbrev årlig.

Brukernavn

  • Alle nye studenter, både de som har søkt via Samordna opptak og de som har søkt i Søknadsweb, får før semesterstart, brukernavnet sitt tilsendt i en tekstmelding. Meldingen blir sendt tidligst 65 dager før studierettsperiodens startdato på Student samlebilde i FS.
  • Meldingen går til søkere som har registrert mobilnummer i forbindelse med søknaden. Sms-en går også til utenlandske mobilnummer.
  • Nye enkeltemnestudenter uten studieprogram får tekstmeldingen med brukernavn etter at de har registrert seg, fått innvilget undervisningsopptak for det aktuelle semesteret og har betalt semesteravgiften.
  • Studenter som ikke husker brukernavnet de har fått tilsendt, kan hente det ut ved tjenesten Hent dine brukernavn. Ph.d.-kandidater kan også benytte tjenesten.
  • Studenter som ikke har riktig mobilnummer registrert i FS, kontakter Student-IT på fakultetet eller Houston.
  • Brukernavnet er i FS tilgjengelig i bildet Person/Student. Fakultetenes studieinfo-sentere kan oppgi brukernavnet til studenter som legitimerer seg.

Passord

Innlogging Studentweb

  • Studenter og ph.d.-kandidater med opptak til studieprogram logger inn i Studentweb enten med brukernavn og passord eller med ID-porten.
  • Enkeltemnestudenter uten studieprogram må, før de har registrert seg og fått innvilget undervisningsopptak logge inn i Studentweb med ID-porten.

Betalingsopplysninger for semesteravgift

Alle studenter (ikke ph.d.-kandidater) må selv hente betalingsopplysninger i Studentweb.

Informasjon

Tekster som ble oppdatert da selvbetjeningsløsningene ble innført sommeren 2012:

To-do på fakultetene

Fakulteter og institutter som har egne nettsider, tilbudsbrev om studieplass i forbindelse med lokale opptak eller annet der det inngår informasjon om brukernavn, passord, pin-kode eller betalingsopplysninger, må vurdere behov for å revidere tekstene.

Publisert 14. juli 2017 10:27 - Sist endret 20. nov. 2018 15:33