Tilbudsbrev

Samordna opptak sender ut tilbud til alle studenter som har fått opptak til studier ved UiO. Tilbudet sendes i nettsøknaden. UiO sender SMS til alle studenter med opptak. 

Tilbudsbrevet

Samordna opptak sender tilbud til søkere som har fått opptak. Tilbudet kommer i nettsøknaden 20. juli. 

Avdeling for studieadministrasjon - Sekjson for opptak (OPP) sender samtidig ut SMS, bl.a om svarfristen 24.07. 

Tekst i tilbudet fra SO:  

  • Fremmøte: Tid og sted for fremmøte ved studiestart finner du på nettsiden til ditt studieprogram. Der ser du om fremmøtet er obligatorisk for å beholde studieplassen. Se www.uio.no/studiestart
  • Vilkår: For å beholde studieplassen må du også innen fastsatt frist betale semesteravgift og registrere deg med undervisnings- og eksamensmelding, jf. Forskrift om studier og eksamener ved UiO, §7.1. Du finner fristene på www.uio.no/studiestart

Tekst SMS:

Bokmål:

  • Gratulerer med studieplass ved UiO! Husk å takke JA innen 24. juli. Sjekk tid og sted for fremmøte på uio.no/studiestart. Hilsen rektor Svein Stølen

Nynorsk:

  • Gratulerer med studieplass ved UiO! Hugs å takke JA innan 24. juli. Sjekk tid og stad for frammøte på uio.no/studiestart. Helsing rektor Svein Stølen

 

Merknad til årshjul:
Tekstene i tilbudsbrevet og i SMS'en fra rektor må avsjekkes med OPP og studiestartnettverket innen utgangen av mai. 

    Publisert 12. apr. 2017 10:37 - Sist endret 7. mai 2019 12:27