Ressurssider om tilrettelegging for studenter

Ressurssidene skal gi generell støtte til ansatte som jobber med tilrettelegging. I tillegg kan ansatte ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten for råd og veiledning i enkeltsaker. 

Tilrettelegging ved eksamen

Tilrettelegging i studiehverdagen

  • Veiledning og retningslinjer for saksbehandling (kommer)