Dysleksi, dysgrafi og dyskalkuli

Eksempler på tilrettelegging

 • Fast plass på tilrettelagt leserom med fra 2 – 4 studenter
 • Textpilot skrivestøtteprogram (Lingdys brukes også av mange)
 • Bokscanner med programvare
 • Syntetisk tale program
 • Kurs opplæring i bruk av Textpilot
 • Kurs i studieteknikk for studenter med dysleksi
 • Bruk av lånetilbudet på NLB (Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek)
 • Pensum på lyd
 • Opplæring i bruk av PC og mobiltelefon for å organisere studiehverdagen
 • Bruk av hodetelefoner med aktiv støydemping
 • Skjermet leseplass på lesesal
 • Akademisk skrivesenter
 • Logoped-utredning
 • Bruk av "C-pen" liten håndscanner

Eksamen

Merk at studenter med dysleksi søker om tilrettelegging ved eksamen kun én gang. Les mer om krav til dokumentasjon her.

Utlån av hjelpemidler

Tilretteleggingstjenesten har utlån av ulike hjelpemidler (f.eks: programvarer eller diktafon) til studenter som har behov for det i studiehverdagen og ved eksamen.

Kontakt

For råd og veiledning om egnede tiltak kan du også ta kontakt med tilretteleggingstjenesten: tilrettelegging@admin.uio.no

Eksterne ressurser

Dysleksi Norge - Informasjon om tekniske hjelpemidler og rettigheter for personer med dysleksi.

Publisert 17. juli 2018 09:03 - Sist endret 6. sep. 2018 15:25