Dysleksi, dysgrafi og dyskalkuli

Dysleksi

Lese- og skrivevansker som ofte skyldes svikt i det fonologiske systemet. Fører til vansker med ordavkoding. 

Dysgrafi

Nedsatt skriveevne grunnet skader eller svekkelse i hjernen og områdene som er knyttet språksentrene.

Dyskalkuli

Omtales også som matematikkvansker. Dyskalkuli fører til utfordringer med matematiske begreper, mengde, mål, antall, regnearter og geometri.

Eksempler på tilrettelegging

 • Fast plass på tilrettelagt leserom med fra 2 – 4 studenter eller skjermet leseplass på lesesal. Sjekk kapasiteten på eget fakultet før du tar kontakt med Tilretteleggingsteamet. (*)
 • Textpilot eller LingDys skrivestøtteprogram.
  Studenten kan søke dette via Nav hjelpemiddelsentralen.
 • Syntetisk taleprogram.
 • Microsoft Office tilbyr en funksjon kalt «Engasjerende leser» på OneNote der studenten kan ta bilde av teksten via Office Lens, som deretter leser opp teksten fra bildet. Mer om Office Lens.
 • Tilgang til bokscanner med programvare. (*)
 • Opplæring i bruk av Textpilot. (*)
 • Bruk av lånetilbudet på NLB (Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek).
 • Pensum på lydbok. Studenten kan selv kontakte NLB og undersøke om pensumlitteraturen tilbys som lydbok.
 • Digitale kompendier. Henvendelsen rettes til kompendier@admin.uio.no.
 • Opplæring i bruk av PC og mobiltelefon for å organisere studiehverdagen. (*)
 • Bruk av hodetelefoner med aktiv støydemping.
 • Lese- og skrivehjelp på eksamen.
 • Bruk av "C-pen" liten håndscanner. (*)
 • Akademisk skrivesenter.
 • Kartlegging av lese- og skrivevansker. (*)
 • Ekstra tid på eksamen.
 • Utlån av hjelpemidler. (*).

(*) = Tilretteleggingsteamet ved Avdeling for studieadministrasjon kan bistå dersom dette er aktuelt. 

Eksamen

Merk at studenter med dysleksi søker om tilrettelegging ved eksamen kun én gangLes mer om krav til dokumentasjon her.

Se hva slags tilleggsprogrammer til eksamen Silurveien har tilgjengelig.

Dersom studenten har fått innvilget vedtak om tilrettelegging på eksamen skal dette registreres i FS.

Utlån av hjelpemidler

Tilretteleggingsteamet har utlån av ulike hjelpemidler (f.eks: programvarer eller diktafon) til studenter som har behov for det i studiehverdagen og ved eksamen.

Kontakt

For råd og veiledning om egnede tiltak kan du også ta kontakt med tilretteleggingsteamet: tilrettelegging@admin.uio.no

Eksterne ressurser

Dysleksi Norge 
Informasjon om tekniske hjelpemidler og rettigheter for personer med dysleksi.

Statped
Informasjon om Dysleksi. 

 

 

 

Publisert 17. juli 2018 09:03 - Sist endret 7. nov. 2019 09:33