Psykiske lidelser

Vanlige utfordringer

Psykiske lidelser eller psykososiale vansker kan føre til ulike helseutfordringer, de vanligste er angst og depresjon. Ved "usynlige" helseplager er det ekstra viktig at vi som saksbehandlere ikke begynner å vurdere hva studenten bør mestre, men forholder oss til dokumentasjonen og til studentens egen beskrivelse. Eksponering kan være en del av behandlingen mot angst, men da i samråd med behandler. Oppgaven vår er å vurdere mulighetene for egnet tilrettelegging. Prøv å kartlegg mest mulig konkret hva i studiet studenten har vansker med og hva studenten selv tror kan hjelpe. Tilretteleggingen skal ikke endre de faglige kravene i studiet.

For de fleste studenter med psykiske lidelser er det viktig for mestringen å oppleve rammene som trygge og forutsigbare. På "Åpent hus" i Silurveien er det mulig å gjøre seg kjent med lokalene før eksamen.

Studenter med både fysiske og psykiske helseplager bruker ekstra mye krefter på å studere. Derfor kan de ha større behov enn andre for å hvile løpet av dagen.

Eksempler på tilrettelegging

  • Fast plass på tilrettelagt leserom med 2 – 4 studenter
  • Skjermet leseplass på lesesal
  • Tilgang til hvilerom
  • Mentor via NAV
  • Dialog med faglærer. Avklar om det er rom for tilrettelegging i undervisningssituasjonen. Er det mulig å få fritak fra å snakke i store grupper, dersom det oppleves belastende?
  • Mange med tilretteleggingsbehov er ekstra sårbare for å droppe ut av studiene på grunn av fravær. Tilgang til forelesningsnotater eller annet læringsmateriell knyttet til undervisning kan bidra til at studenten klarer å følge studieprogresjonen tross fravær pga sykdom. Dette er et tiltak som er nyttig for mange studenter.
  • Pykiske helseplager kan bidra til dårligere konssentrasjonsevne. Opptak av forelesningen kan gjøre det lettere å repetere. Tilretteleggingstjenesten kan låne ut diktafon.
  • Pensum på lyd (konvertere tekst til tale)
  • Bruk av lånetilbudet på NLB (Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek)

Utlån av hjelpemidler

Tilretteleggingstjenesten har utlån av ulike hjelpemidler (f.eks: diktafon) til studenter som har behov for det i studiehverdagen og ved eksamen.

SiO Rådgivning

Er studenten urolig, bekymret eller trist og trenger noen å prate med? Du kan henvise studenten til SiO Rådgivning hvis du opplever at det er behov for mer støtte og hjelp. SiO kan også henvise videre til spesialisttjenesten.

SiO Psykisk helse

SiO psykisk helse tilbyr kortidsterapi med samtale hos psykolog eller psykiater. Har også gruppetilbud.

Kontakt

For råd og veiledning om egnede tiltak kan du ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten: tilrettelegging@admin.uio.no

Eksterne ressurser

Rådet for psykisk helse
Har hjelpetelefon og mestringskurs for blant annet depresjon.

Mental Helse Norge
Har hjelpetelefon og mentorordning.

 

 

 

Publisert 17. juli 2018 09:03 - Sist endret 16. aug. 2018 13:37