Synshemming

Les om gode råd i samvær med personer som har synshemming på sansetap.no

Eksempler på tilrettelegging

 • Hjelp til å finne fram på UiO (Mobility). Ansvaret for mobilitetsopplæring er noe uavklart, men studenter som bor i Oslo kan kontakte bydelen sin eller Oslo Voksenopplæring.
 • Lånetilbudet på NLB (Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek). Blinde og svaksynte har produksjonsrett på pensumlitteratur hos NLB.
 • DAISY- spiller. En mp3- spiller som egner seg godt for store lydbøker og faglitteratur. Lett å navigere i.
 • Lese- og sekretærhjelp fra NAV.
 • Lese- og/ eller skrivehjelp fra UiO. Kan for eksempel brukes til eksamen - da er også vedkommende vakt.
 • Tilgang til forelesningsnotater før undervisningen.
 • Opptak av forelesningen på for eksempel diktafon. Kan lånes fra Tilretteleggingstjenesten.
 • Opplæring i brann og rømningsveier
 • Tilgang til hvilerom
 • Riktig belysning på leseplass
 • Mange synshemmede trenger hjelpemidler ved bruk av PC, for eksempel leselist, eller skjermleser. Dette gir økt behov for fast lesesalsplass og tilrettelagt utstyr ved eksamen. Ved behov for ekstra utstyr fra UiO, ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten.
 • Fast plass på tilrettelagt leserom med 2 – 4 studenter, i regi av Tilretteleggingstjenesten.

Utlån av hjelpemidler

Tilretteleggingstjenesten har utlån av ulike hjelpemidler (f.eks: programvarer eller diktafon) til studenter som har behov for det i studiehverdagen og ved eksamen.

Kontakt

For råd og veiledning om egnede tiltak kan du ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten: tilrettelegging@admin.uio.no

Eksterne ressurser

NAV Hjelpemiddelsentral, Oslo og Akershus
Veiledning, utprøving og utlån av hjelpemidler.

Norges Blindeforbund
Gir blant annet veiledning og informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging i høyere utdanning.

sansetap.no
Nettbasert informasjon og veiledning ved tap av syn og hørsel.
 

 

Publisert 17. juli 2018 09:05 - Sist endret 17. juli 2018 13:46