Fakultetenes ressurspersoner

E-postlisten tilrettelegging-uio@admin.uio.no er en arena for dialog mellom fakultetene og Tilretteleggingstjenesten.

E-postlisten gjelder både tilrettelegging til eksamen og i studiehverdagen. Den kan brukes til å utveksle erfaringer og praksis mellom fakultetene, utveksle tips om hvordan løse ulike saker, være en arena for innspill til Tilretteleggingstjenesten.

Avgrensning

Generell informasjon fra Tilretteleggingstjenesten sendes ut via studieledere og info-ko nettverket. Sensitiv informasjon vedrørende enkeltsaker skal ikke sendes på e-post. E-postlisten skal ikke erstatte behandlingen av saker i eksamensnettverket.

Medlemmer per juni 2018

Anne Lise Hansen, MN

Sissel Knatterød, MN

Birgit Brun, HF

Signe Ingjerd Thorstad, HF

Kristin Schøyen Grude, UV

Stina Tveiten, JUS

Christine Skogrand Havgar, JUS (permisjon)

Kristian Skyrud Danielsen, JUS

Camilla Rogne, TF (har sluttet)

Elvira Kostanda, MED

Mattias Solbakken, MED

Marte Kløvrud Rognstad, SV

Hilde Johansen Corell, SV

Tancred Alexander Benedictow, OD

 

Publisert 16. juli 2018 15:36 - Sist endret 27. sep. 2018 15:19