Henvisning til Tilretteleggingstjenesten

Du kan alltid søke råd og diskutere saker med Tilretteleggingstjenesten. Det er aktuelt å henvise studenter til oss dersom de skal ha hjelpemidler, utredning for dysleksi, eller søke om mentor fra NAV.

Før du henviser en student til oss, ønsker vi at du kartlegger situasjonen. Når du har sendt oss relevant informasjon, informerer vi om hva som skjer videre. Studenter skal i utgangspunktet ikke kontakte Tilretteleggingstjenesten direkte.

Send epost til tilrettelegging@admin.uio.no med følgende informasjon:

  1. Studentnummer
  2. Hva saken gjelder (mentor, dysleksi eller hjelpemidler)    
  3. Relevant informasjon jf listen nedenfor 
  4. Navn og kontaktinformasjon til deg som henviser

Mentor fra NAV

NAV innvilger mentor etter sitt eget regelverk. For at en søknad skal være hensiktsmessig trenger vi å vite: 

  • Har studenten fått utdanning som godkjent tiltak av NAV, eller har studenten drøftet dette med NAV? 
  • Navn på saksbehandler og NAV- kontor
  • Send epost til tilrettelegging@admin.uio.no med studentnummer og relevant informasjon. 
  • Les mer om mentorordningen ved UiO

Utredning for dysleksi, dysgrafi og dyskalkuli

Har studenten dokumentasjon fra før og hvor gammel er den?

  • Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fra ungdomsskolen og bør være utført av sakkyndig på området.
  • Les mer om krav til dokumentasjon vedrørende dysleksi, dysgrafi og dyskalkuli. 

Tekniske og ergonomiske hjelpemidler

Tilretteleggingstjenesten kan bistå med tekniske og/eller ergonomiske hjelpemidler. Ta kontakt for informasjon og veiledning.

 

Publisert 17. juli 2018 11:04 - Sist endret 4. jan. 2019 09:31