Rom for tilrettelagt eksamen

Tilretteleggingstjenesten har tilgjengelige rom som kan benyttes av fakultetene for tilrettelagt eksamen.

Rommene ligger i Kristine Bonnevies hus og Universitetsbiblioteket.

Retningslinjer for bruk av rommene til tilrettelagt eksamen

  • Frist for å gi Tilretteleggingstjenesten beskjed om rom- og utstyrsbehov er
    • 1. april i vårsemesteret
    • 1. oktober i høstsemesteret.
  • Når fakultetet får beskjed om studenter som trekker seg fra eksamen, og som skulle bruke rommene, må Tilretteleggingstjenesten få beskjed.
  • Eksamensvaktene må få låne nøkkelkort av eksamenskontoret til aktuelle rom i Kristine Bonnevies hus og Universitetsbiblioteket.
  • Studentene må få anledning til å kontakte Tilretteleggingstjenesten hvis noe må avklares om deres tilretteleggingsbehov.
  • For bestilling av ergonomisk utstyr ta kontakt med Tor Morten Vangen på mobiltelefon.
Publisert 27. mai 2013 10:19 - Sist endret 1. jan. 2019 18:05