Rombestilling for studenter

For rom i TP kan bestilling for studenter aktiveres

Generelle begrensninger

 • Studentens stedtilknytning kan avgjøre om rom er tilgjengelig
 • Antall dager frem i tid man kan bestille: 10
 • Hvor lang en bestilling kan være: 4 timer
 • Hvor mange fremtidige bestillinger man kan ha: 2
 • Hvor mange fremtidige timer bestilling man kan ha totalt: 8 timer
 • Det er ikke mulig med repeterende bestillinger

Åpningstider

 • Forskjellige rom kan ha forskjellige åpningstider, som påvirker når bestilling er mulig
  • Feks ulik åpningstid i ulike uker, og ulik åpningstid pr ukedag

Spesielle rom

 • Bestilling i enkelte rom kan være begrenset til kun til medlemmer i bestemte nettgrupper
 • Slike rom kan også ha unntak fra regelen om generelle begrensninger

Timeplaner

 • Generell romtimeplan (med rominformasjon)
  • Man kan klikke på ledig tid i timeplanen for å bestille
 • Skjermtimeplan for rom, bygning eller romgruppe
  • Skjermtimeplanen kan vises i foaje eller utenfor hvert rom
Publisert 18. juni 2019 15:08 - Sist endret 19. juni 2019 09:15