Grunnlagsdata for automatisk planlegging av eksamen UiO H20

Høsten 2020 vil vi ved UiO kjøre hovedbestilling både for hjemmeeksamener (H) og for eventuelle skriftlige eksamener. For å kunne tildele tid (og eventuell romkapasitet) automatisk er vi fortsatt avhengige av at det er registrert bestemte grunnlagsdata for vurderingsenheter i TP.

Vi vet ikke om vi vil kunne få benytte Silurveien til eksamensavvikling høsten 2020.  UiO vil til enhver tid forholde seg til myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Data som må være registrert

Digital eksamen 

Legg til det digitale eksamenssystemet som brukes til eksamen  i FS. Dette vil deretter vises under feltet Digeks i TP.

Endringer om digitalt eksamenssystem i FS krever en oppdatering av vurderingsenheten i TP

Varighet

Sørg for at det er registrert riktig varighet i TP. Dette er den tiden studentene har på eksamenen, og som skal oppgis til studentene på semestersidene. Varigheten skal ikke dekke rigging eller ekstratid.

OBS: Hjemmeeksamen med 3 dagers varighet på vurderingskombinasjonen i FS blir til 72 timer i TP. Dersom eksamen skal avvikles fra kl 9 med innlevering kl 14 tredje dagen senere så er det 53 timer. Du kan redigere timeantall i TP. 

Uker

Vi oppfordrer til å ha så mange uker som mulig åpne for eksamen. 

Dersom du ikke klikker på noen uker vil eksamen kunne legges når som helst i hovedperioden. Du legger til uker utenfor intervallet ved å klikke på knappene rundt ukeintervallet. 

Du begrenser hvilke uker en eksamen kan gå, ved å klikke på de ukene eksamen kan gå i innenfor standardukeintervallet. Husk at jo flere begrensninger du legger på dine eksamener, jo vanskeligere blir det å få UiOs eksamenskabal til å gå opp.

Kollisjonssikring med studentgrupper

Emner som ikke kan ha eksamen samtidig, må kollisjonsikres i TP. For å kollisjonssikre eksamener knytter man studentgrupper til vurderingsenheten. Studentgrupper kan styre hvor lang avstand det må være mellom flere eksamener.

Les mer om kollisjonssikring av eksamen med studentgrupper

Eksamen samtidig (heisemner/kloneemner)

Om du har eksamener som skal gå på samme tid, som heisemner eller kloneemner, kobles de sammen i TP med samme-tid-serier, som du finner under fanen Avansert.

Les om eksamen samtidig (samme-tid-serier)

Hvis eksamen tenkes avviklet som hjemmeeksamen

Starttid og innleveringstid 

Bestilte hjemmeeksamener får både uttakstidspunkt og innleveringstidspunkt. Standard starttid i TP er kl 09.00 og vi anbefaler å sette en varighet i TP som gir innleveringstid i vanlig åpningstid (8-15) slik at studentene kan få teknisk eller studieadministrativ hjelp ved eksamensstart og innlevering ved behov. 

Hvis eksamen tenkes avviklet i Silurveien:

Eksamensplasser

Sørg for at det er registrert riktig antallet plasser du forventer at du trenger til din eksamenen. Plass-tips: viser tall fra forrige år.

Husk at vi ikke vet om vi vil kunne benytte Silurveien i det hele tatt nå i planleggingsfasen. 

Krav til rom (romfilter)

Sørg for at det ligger riktige krav, for å begrense tilgjengelige rom. Utstyr, Område og eventuelt Campus om det er relevant. Utstyr knyttet til det digitale eksamenssystemet, vil settes når man har valgt rett system i feltet Digeks

Eksamen utenom den avsluttende perioden

Dersom eksamen skal gå utenfor den avsluttende eksamensperioden (inkludert midtveisvurdering), kan du gå til Avansert og fjerne haken i feltet Eksamensperiode vanlig. Du vil nå få opp et større/annet ukeintervall for å sette andre uker enn den avsluttende eksamensperioden.

Eksamen som ikke skal planlegges automatisk

Dersom du har en eksamen som ikke skal planlegges når den automatiske planleggingen gjøres, kan du gå i Avansert  og sette hake i Unnta fra hovedbestilling. Eksamen vil nå ikke bli planlagt automatisk.

Grunnlagsdata som setter flere begrensninger på når eksamen kan gå og som påvirker automatikken

Styre rekkefølge og avstand med sekvens

Dersom en eksamen må gå før andre og det må være innenfor et spesielt tidsintervall, kan det være at man skal bruke sekvens. Merk at studentgrupper også kan brukes til å styre ulike avstander mellom eksamener.

Les mer om sekvenser

Utilgjengelig dato

I utgangspunktet skal man sette opp hvilke uker det kan være eksamen. Vurderingsenheten vil da få tildelt en eksamensdato i en av de valgte ukene. Dersom det er enkelte datoer i de valgte/mulige ukene hvor det likevel ikke kan være eksamen, så kan man legge til disse utilgjengelige datoene. Man kan fortsatt få en av de resterende dagene i den valgte uken. Vurderingsenheten vil ikke bli lagt til en utilgjengelig dato.

Merk: Helligdager håndteres på andre måter i systemet, og man trenger ikke legge disse inn som utilgjengelige datoer.

Legg til/fjern utilgjengelig dato

Les veiledning for utilgjengelige datoer

Forslag eks.dato

Ved automatisk bestilling sjekkes det om datoen i feltet forslag eks.dato er ledig. Dersom datoen ikke er ledig går planleggingen videre med å se på de innmeldte ukene.

Merk: Dersom man legger inn foreslått eksamensdato kan denne være i en annen uke enn de ukene man ellers har oppgitt.

Eksamensdato

Skal ikke brukes uten avtale. For å ha en fleksibel automatisk planlegging av eksamensdatoer skal man i utgangspunktet ikke legge inn noen eksamensdato. Feltet Eksamensdato setter et krav til hvilken dato eksamen må gå. Dersom en bestemt dato er avtalt med eksamenskoordinator, kan feltet fylles ut.

Merk: En automatisk bestilt eksamen får eksamensdatoen skrevet tilbake til FS, hvis institusjonen har skrudd dette på.

Starttid på skriftlig eksamen

Starttid skal ikke brukes på skriftlige eksamener uten tilsyn uten avtale. Starttid settes automatisk under planleggingen til en av de relevante starttidene for institusjonen/stedkoden. Dersom man er avhengig av å få en bestemt starttid, må dette avklares med eksamenskoordinator.

Publisert 28. apr. 2020 12:31 - Sist endret 7. mai 2020 08:18