Undersøkelser og rapporter

Her finner du undersøkelser og rapporter relatert til studenter, studier og studieadministrasjon.

Kandidatundersøkelsen

Undersøkelsen gir informasjon om utdanning og rekruttering av akademikere til privat og offentlig sektor.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel.

Undersøkelsen i 2018

Resultatene fra 2018 er oppsummert i to rapporter, en UiO-rapport med tall for Universitetet i Oslo, inkludert tall for fakultetene. Hovedrapporten rommer tall og konklusjoner for landet totalt sett, med linjer tilbake til 2014 og 2010.

Undersøkelsen i 2014

Gjennomført i perioden februar-mars 2014.

Læringsmiljøundersøkelse 2012

Undersøkelsen omfatter 8532 svar fra studenter ved 7 læresteder, hvorav 5269 svar er fra UiO-studenter.

Studieløp og mobilitet

Rapporten gir en bred presentasjon av datamaterialet fra en undersøkelse om studieløp og mobilitet blant studenter som begynte på et bachelorprogram høsten 2006.

Rapport, oppsummering og vedlegg

Frafall fra studieprogram

Det et et økende problem at flere universiteter registrerer store frafall fra studieprogrammene på bachelornivå.