Årsplan

UiOs årsplan

Om årsplanen

Årsplanen er Universitet i Oslos sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2030. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer, og skal i størst mulig grad gjenspeile ambisjonene og prioriteringene i Strategi 2030.

Årsplanen er treårig og rullerende, og strukturen samsvarer med Strategi 2030. Strategien har en horisont på ti år, og i denne årsplanen fremkommer prioriteringene for de første årene av strategiperioden med vekt på tiltak som er viktige i en oppstartsfase for ny strategi og som er initiert sentralt.

Årsplanen uttrykker UiOs overordnede prioriteringer, samtidig som den skal gi stort rom for lokale tiltak. Fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre innarbeider føringer fra UiOs årsplan i sine lokale årsplaner der det er relevant.

Publisert 6. mai 2015 15:28 - Sist endret 6. jan. 2022 14:34