Fordeling

Fordeling er det begrepet vi bruker om intern viderefordeling av bevilgningen på post 50 fra Kunnskapsdepartementet. Fordelingen utgjør omkring 70% av de samlede økonomiske rammene UiO disponerer.

Intern finansieringsmodell

Modellen viser grunnlaget for den aktuelle ressursfordelingen til fakulteter, museer, sentre og øvrige enheter.

Enhetenes fordelingsmodeller