Fordeling på HF

Fordeling er det begrepet vi bruker om intern viderefordeling av bevilgningen fra UiO, og videre fra fakultetet til instituttene.

Fordeling ved UiO

Fordelingen til HF fordeles etter UiOs fordelingsmodell (Universitetsstyrets budsjettmodell). Bevilgningen (rammen) stilles til disposisjon i disponeringsskriv fra UiO.

UiOs fordelingsmodell

Disponeringsskriv fra UiO

Fordeling ved HF

Fordelingen til HFs enheter fordeles etter HFs interne fordelingsmodell (Fakultetsstyrets budsjettmodell). Bevilgningen stilles til disposisjon i disponeringsskriv fra fakultetet.

Viderefordelingen foretas månedlig (i begynnelsen av måneden). Vi skiller mellom hovedfordeling (rammen) og enkeltfordelinger etter vedtak.

Hovedfordelingen fordeles med samme prosentvise andel av årlig ramme som fra UiO.

Prosentvis fordeling gjennom året
Måned Jan - mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
% 8,5

4,0

8,5  8,5 8,5 9,0  9,5  9,5

Enkeltfordelinger foretas ved første fordeling etter at saken er behandlet. Saksbehandler må alltid levere kopi av vedtak til fordelingsansvarlig før midlene kan overføres.

Fordeling ved instituttene

Instituttene kan fordele sine midler videre internt ved instituttet, for eksempel driftsmidler til ansatte. En oversikt over fordelingene finner du på instituttenes nettsider.

 

Publisert 20. mai 2015 15:48 - Sist endret 25. aug. 2016 13:39