Fordeling på MED

Fakultetet fordeler sine midler etter en budsjettmodell vedtatt av fakultetsstyret. Modellen består av fire moduler: Forskningsbasert utdanning, Forskning og forskerutdanning, Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag og Infrastruktur

Grunnenhetenes
hovedfordeling:
2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

Fakultetet felles 164 156 161 684 158 286 160 894 163 586 180 640 188 714 200 830
Institutt for medisinske basalfag 112 795 117 449 119 529 120 529 127 000 137 447 141 912 137 821
Institutt for helse og samfunn 70 718 73 308 78 104 78 627 86 459 89 862 95 878 86 357
Institutt for Klinisk medisin 182 110 192 900 207 363 216 528 230 053 234 973 241 459 231 028
Bioteknologisenteret —    —    —    —    —    —    22 565 —   
Norsk Molekylærmedisin —    —    —    —    —    —    16 719 36 223
Sum det medisinske fakultet 529 780 545 341 562 230 576 578 607 098 642 922 707 247 692 259

 

Budsjettfordelingsmodell

Fordeling 2011 - Styrenotat - IMB - Helsam - Klinmed

Fordeling 2012 - Styrenotat - IMB - Helsam - Klinmed

Fordeling 2013 - Styrenotat - IMB - Helsam - Klinmed

Fordeling 2014 - Styrenotat - IMB - Helsam - Klinmed

Publisert 20. mai 2015 18:58 - Sist endret 27. feb. 2017 16:57