Fordeling ved UV

Fordelingen til UVs enheter skjer etter UVs interne fordelingsmodell (også kjent som UVs "finansieringsmodell"), som i hovedsak viderefordeler UVs inntekter langs de samme prinsippene som i UiO-modellen (se eget notat om virkemåte).

Les mer om fakultetets fordelingsmodell.

Regnskapsmessig viderefordeling

Bevilgningen stilles til disposisjon i disponeringsskriv fra fakultetet. Regnskapsmessig viderefordeling foretas månedlig (i begynnelsen av måneden). Vi skiller også mellom hovedfordeling ("rammen") og enkeltfordelinger etter vedtak.

Hovedfordelingen fordeles med samme prosentvise andel av årlig ramme som fra UiO.

Prosentvis fordeling gjennom året
Måned Jan - mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
% 8,5

4,0

8,5  8,5 8,5 9,0  9,5  9,5

Enkeltfordelinger foretas ved første fordeling etter at saken er behandlet. Saksbehandler må alltid levere kopi av vedtak til fordelingsansvarlig før midlene kan overføres.

Fordeling ved enhetene

Enhetene fordeler sine midler videre internt ved enheten, for eksempel som driftsmidler til ansatte.

Publisert 20. mai 2015 15:52 - Sist endret 9. okt. 2015 18:01