Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender tildelingsbrev med orientering om neste års budsjettrammer og andre forutsetninger som inngår i Regjeringens forslag til statsbudsjett. Formelt sett blir budsjettet stilt til disposisjon for universitetet først etter at Stortingets bevilgningsvedtak foreligger medio / ultimo desember.

Styret skal påse at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre vedtak og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser.

Tilbakemeldinger fra etatsstyringsmøter med KD:

 

Publisert 6. mai 2015 15:28 - Sist endret 14. jan. 2020 14:11