Styringskartet i Tableau

UiO har informasjon om økonomi og resultatindikatorer på UiO- og enhetsnivå i Tableau.

Resultatindikatorer

UiOs overordnede resultatindikatorer innen kjerneaktivitet for utdanning og forskning.

Logg inn for å se status resultatindikatorer

Studieplasser

Oversikt over studieplasser som ligger til grunn for fordelingen til fakultetene.

Logg inn for å se oversikt over studieplasser

Økonomi

Overordnet økonomisk utvikling per enhet, med ledelsesfokus og tilpasset virksomhetsrapporteringen fra fakultetene.

Logg inn for å se overordnet økonomisk utvikling

Publisert 15. okt. 2019 15:17 - Sist endret 12. nov. 2019 15:41