Styringsinformasjon i Tableau

Styringsinformasjon om utdanning, forskning, årsverk, midlertidighet og økonomi på UiO- og enhetsnivå.

Utdanning

Informasjon om antall studenter, studiepoeng, gjennomføring og studietilbud på UiO- og fakultetesnivå.

Logg inn for å se status utdanning

Forskningsrådet/EU:

Informasjon om søknader til Forskningsrådet og EU på UiO-, fakultetets- og instituttnivå.

Logg inn for å se status Forskningsrådet/EU

Årsverk

Informasjon om årsverk på UiO-, fakultetets- og instituttnivå.

Logg inn for å se status årsverk

Midlertidighet

Informasjon om midlertidighet for vitenskapelige og administrativt ansatte på UiO-, fakultets- og instituttnivå.

Logg inn for å se status midlertidighet

Resultatindikatorer

UiOs overordnede resultatindikatorer innen kjerneaktivitet for utdanning og forskning.

Logg inn for å se status resultatindikatorer

Studieplasser

Oversikt over studieplasser som ligger til grunn for fordelingen til fakultetene.

Logg inn for å se oversikt over studieplasser

Økonomi

Overordnet økonomisk utvikling per enhet, med ledelsesfokus og tilpasset virksomhetsrapporteringen fra fakultetene.

Logg inn for å se overordnet økonomisk utvikling

Publisert 15. okt. 2019 15:17 - Sist endret 13. mai 2020 13:39