Virksomhetsrapportering

Virksomhetsrapporteringen skal gi ledelse og styre en økt innsikt i hvordan ressursene disponeres og et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

Bestilling til Virksomhetsrapport for 3. tertial 2020 og Årsrapport for 2020

Fakultetene, museene, universitetsbiblioteket og sentrene skal gi innspill til Virksomhetsrapport for 3. tertial 2020 og Årsrapport 2020.  Frist for leveransen er 29. januar 2021 kl 15.


Virksomhetsrapportering skal inneholde virksomhets- og økonomistyring samt finansregnskapet. Rapporten er dynamisk i innhold, men vil ha følgende fokus hvert tertial:

  • 1. tertial: oppfølging av resultater
  • 2. tertial: status på gjennomføring av UiOs årsplan
  • 3. tertial: vurdering av status i ett langtidsperspektiv

Virksomhetsrapporten baseres på enhetenes ledelseskommentarer og aktuelle analyser og kartlegginger utført av sentraladministrasjonen. Det sendes en bestilling til enhetene i forkant av tertialavslutningene.

Virksomhetsrapporteringen erstatter enhetenes årsrapportering. Eventuell rapportering knyttet til UiOs årsrapport til KD gjøres i forbindelse med virksomhetsrapportering 3.tertial.

Retningslinjer

Publisert 11. des. 2018 14:53 - Sist endret 17. des. 2020 11:04