English version of this page

Hvem kontakter du om ansattkort?

Er du nyansatt og trenger et ansattkort?

Møt opp på SiO kundesenter (sio.no) to dager etter tiltredelsen og ha med gyldig legitimasjon, for eksempel pass eller bankkort.

Er du ikke ansatt eller ansatt midlertidig inntil tre måneder og trenger adgang til bygninger, soner og rom ved UiO?

Kontakt kontorsjef ved lokal enhet for et upersonlig utlånskort.

Er du ansatt og har mistet ansattkortet ditt?

Er du ansatt og har fått nytt navn eller andre endringer på personopplysningene dine?

 1. Kontakt lokal personalkonsulent for å sjekke at de nye personopplysningene er lagt inn i UiOs lønns- og personalsystem SAPUiO. Ved navneendring må du kunne framvise gyldig legitimasjon med det nye navnet, eventuelt vielses- eller partnerskapsattest.
 2. Møt opp på  SiO kundesenter (sio.no) og ta med gammelt kort samt legitimasjon som viser de nye personopplysningene.

Er du ansatt og har et kort som er utslitt, ødelagt eller har gått ut på dato (> 5 år)?

SiO kundesenter (sio.no) utsteder gebyrfritt et nytt kort mot innlevering av det gamle for makulering.

Er du ansatt og kommer ikke inn i bygninger, soner og rom du trenger adgang til?

Ta kontakt med kontorsjef ved din lokale enhet.

Er du administrativ leder og har:

 • en nyansatt som trenger adgang til bygninger, soner og rom?
 • en ansatt som ikke kommer inn på bygninger, soner og rom med sitt ansattkort?
 • en ansatt som trenger å komme inn på flere eller andre bygninger, soner og rom med sitt ansattkort?
 • behov for utlånskort?

Send e-post til vaktalarm@admin.uio.no med følgende opplysninger:

Ansattkort:

 • Navn og ansattnummer
 • Tidsperiode for tilknytningen
 • Bygninger, soner og rom det skal gis adgang til, eventuell for hvilken periode
 • For ansatte som kommer fra utlandet må det i tillegg oppgis:
  • fødsesdato
  • at den ansatte kommer fra utlandet og fra hvilket land
  • navn på enheten den ansatte er knyttet til
 • For ph.d.-kandidater med ekstern finansiering/ansettelse må det i tillegg oppgis:
  • fødselsnummer
  • navn på enheten ph.d.-kandidaten er knyttet til

Utlånskort:

 • Antall utlånskort
 • Bygninger, soner og rom kortet skal gi adgang til