English version of this page

Adgang, vakthold og sikkerhet

Nødnummer: 22 85 66 66

Adgangskort

Med adgangskort får UiO-ansatte adgang utover vanlig åpningstid.

Tyveri og innbrudd

Alle innbrudd som medfører bygningsskade og/eller tyveri av universitetets eiendom skal umiddelbart meldes til Politiet og Vakt- og alarmsentralen.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.