English version of this page

Ansvarsfordeling møbler, inventar og brukerutstyr

Enhetene har ansvar for å kjøpe møbler og inventar. Eiendomsavdelingen utbedrer mindre skader som ikke krever spesialkompetanse, utstyr eller reservedeler fra leverandør.

Eiendomsavdelingen (EA) sørger for:

 • Montering av hyller, henge opp bilder, montere skilt.
 • Reparasjoner og vedlikehold av fastmonterte møbler som benker i auditiorier. EA vurderer hvilke møbler dette er.
 • Enkle reparasjoner av løse møbler og løst inventar som ikke krever spesialkompetanse, utstyr eller reservedeler fra leverandør.
 • EA vurderer om reparasjonen kan gjennomføres av EA.

Eiendomsavdelingen erstatter ikke ødelagte møbler, monterer flatpakkede møbler eller utfører krevende møbelreparasjoner.

Enhetene sørger for å:

 • Melde inn behov i tråd med gjeldende prosess.
 • Kjøpe møbler og inventar.
 • Ikke fjerne eller endre løse møbler, fastmonterte møbler og inventar som er vernet.
 • Skaffe erstatningsmøbler eller bestille reparatør fra møbelleverandør ihht. avtalekatalogen.

Enhetene er ansvarlige for brukerutstyr

Enhetene har selv ansvar for reparasjon av inventar, kjøkken- og brukerutstyr:

 • Lamper og veggklokker
 • Stoler, bord og hyller
 • Telefoner, datamaskiner, TV-er
 • Minikjøkken, kaffetraktere, vannkokere, løse ovner og drikkedispensere
 • Utstillingsmonter og andre komponenter i utstillinger
 • Dammer og basseng som er deler av utstillinger
 • Rullearkiv
 • Laboratorieutstyr
 • Avtrekkshetter
 • Akvarier
 • Informasjonsskjermer og elektronisk skilting

Enhetene har også ansvar for utstyr som støtter brukerutstyret, som avbruddsfri strøm (UPS), aggregater, vannrenseanlegg og alarmutstyr.

 

 

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.