Internhusleie

Internhusleiekontrakten mellom Eiendomsavdelingen og enhetene ved Universitetet i Oslo. Her finner du betingelser og tjenester i leieforholdet. Siden er et hjelpemiddel for eiendomskoordinator og andre som samarbeider med EA.

Kontrakt

Kontrakten beskriver roller og ansvar for leier og EA knyttet til internhusleiekontrakten.

Tjenestebeskrivelser

Tjenestebeskrivelsene viser hvilke tjenester som er inkludert i internhusleien med standard servicenivå, hva som inngår, brukers ansvar og hva leveransen ikke omfatter.

Leiepriser, beregning og betaling

Prisene brutt ned på fakultet-, institutt- eller senternivå, og informasjon om hvordan husleien beregnes. 

Endre areal

Behov for mer eller mindre areal, endre romløsninger, oppsigelse. Henvendelser om endringer i arealer skal kun komme fra fakultetsnivå.

Dialog mellom leier og EA

Dialogmøter, status for prosjekter, dialog underveis i prosjekter og rutiner for informasjon om i utbedringer og byggearbeider.

Kjelleravtaler

Avtalemal for drift av studentkjellere og bruk av lokaler tilhørende UiO til studentsosiale formål.

Hva er nytt?

UiOs nye internhusleieordning ble innført 1. januar 2018. Her kan du lese hva som er endret fra forrige internhusleieavtale.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.