Dialog mellom leier og Eiendomsavdelingen

For å kunne møte leier og brukerenhetenes behov best mulig, har EA opprettet ulike kanaler og møteplasser for god dialog mellom partene.

Servicetorget Eiendom

Servicetorget Eiendom gir informasjon og veiledning om EAs tjenester og bruk av UiOs lokaler.

Informasjon om igangsettelse av arbeid

Eiendomsavdelingen informerer i forkant av oppstart av arbeider i arealene.

Melde fra om skader, mangler og behov

Alle brukere kan melde inn skader, mangler og mindre behov under Send melding-knappen som finnes på alle Eiendomstjenestesidene.

Melde inn brukerbehov

Brukerbehov for neste år meldes inn fra leier innen oppgitt dato i januar hvert år.

Melde fra om avvik etter vernerunde og ROS-analyser

Enhetene er ansvarlige for å gjennomføre lokale vernerunder og ROS-analyser og melde inn eiendomsrelaterte avvik til EA.

Prosjektdialog

EA gjennomfører de prioriterte prosjektene etter metoden beskrevet i Prosjekthåndboka i tett samhandling med brukerenhet.

Dialogmøter

Formålet med dialogmøtene er å sikre en felles forståelse for leiers behov og situasjon, samt holde leier orientert om status og fremdrift på sine brukerbehov og andre relevante saker.

Status for prosjekter

Oversikt over status for innmeldte brukerbehov.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.