Informasjon om arbeider

Eiendomsavdelingen informerer i forkant av oppstart av arbeider i arealene. 

Så langt mulig vil EA informere om slike arbeider senest fem virkedager før oppstart. Dette kan være vedlikeholdsarbeid som krever bruk av bor, strømbrudd eller stenging av vann.

EA informerer leier ved å sende e-post om arbeidene til enhetens postmottak og eiendomskoordinator. Leier er selv ansvarlig for å videreformidle denne informasjonen til egne ansatte og studenter.

All informasjon om arbeider som pågår ligger også på Eiendomstjenestesidene under Driftsmeldinger.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.