Melde fra om avvik etter vernerunde og ROS-analyse

Brukerenhet er ansvarlig for å gjennomføres lokale vernerunder og ROS-analyser og melde inn eiendomsrelaterte avvik til EA.

Etter vernerunder skal alle eiendomsrelaterte avvik meldes inn i under Meld fra om skader og mangler som finnes på alle Eiendomstjenestesidene. Det er viktig at sakene meldes inn en og en siden de kan ha ulik hastegrad og ulik løsningstid. Når de meldes inn en og en, sikrer det at brukerenheten kan følge status på sakene og se når hver enkelt av dem er løst. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) gjøres på alle enheter hvert andre år. Forvalter deltar som EAs representant i analysemøtene. Mindre avvik som må utbedres meldes i inn under Meld fra om skader og mangler som finnes på alle Eiendomstjenestesidene. Avvik som krever større investeringer meldes inn som brukerbehov.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.