Prosjektdialog

Eiendomsavdelingen gjennomfører de prioriterte prosjektene etter metoden beskrevet i EAs prosjekthåndbok.

EAs ansvar

 • Utarbeide prosjektmandat og oversende dette til brukerenhet til orientering. Prosjektmandatet beskriver prosjektets omfang, planlagte fremdrift, kvalitet og kostnad.
 • EAs prosjektleder vil bistå enhetskoordinatoren med nødvendig informasjon og presentasjon av prosjektet i IDF-møtet.
 • Planlegge, kalle inn til og gjennomføre oppstartsmøte for prosjektet der mandat og fremdriftsplan gjennomgås
 • Gjennomføre prosjekterings- og planleggingsmøter.
 • Varsle brukerenhet om oppstart av byggearbeidene og konsekvensen de har for brukerne. I forbindelse med byggearbeidene kan det for eksempel være behov for midlertidig flytting, adkomst til lokalene kan være vanskelig eller det kan bli støy.
 • Forberede, innkalle, gjennomføre, referere oppstartmøte med leverandør, byggherremøter og overtakelsesmøte med leverandør.
 • Utarbeide sluttrapport.

Leiers ansvar

 • Gå gjennom EAs prosjektmandat og fremdriftsplan og gi tilbakemelding til EA. Enhetskoordinators ansvar.
 • Oppnevne enhetens representant i prosjektet heretter kalt «enhetskoordinator».
 • Oppnevne eventuelt ytterligere ressurser fra enheten til prosjektet.
 • Involvere LAMU, lokalt VO, ansatte- og studentorganisasjonene
 • Planlegge og gjennomføre IDF-møter knyttet til prosjektet. Enhetskoordinators ansvar.
 • Enhetskoordinator og andre relevante deltagere skal delta på oppstartsmøtet. EA anbefaler at enheten sørger for bred deltakelse i oppstartsmøte. 
 • Gjennomføre prosjekterings- og planleggingsmøter. Enhetskoordinators ansvar.
 • Delta på oppstartsmøte med leverandør, ved behov på byggherremøter og alltid på overtakelsesmøter med leverandør. Enhetskoordinators ansvar.
 • Lese og gi tilbakemelding på sluttrapport.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.