Eiendomskoordinatorer

Prosjektleder må kontakte eiendomskoordinator før prosjektet starter opp, for å avklare at arbeidet ikke krasjer med for eksempel eksamen. Husk å legge inn eiendomskoordinator som kontaktperson når du fyller ut nettskjemaet.

Det teologiske fakultet

Mathias H. Eidberg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kathrine Schou

Fysikkbygningen  Cecil B. Tidemand Grosch

Kulturhistorisk museum

Karl Kallhovd

Det juridiske fakultet

Kari Amby Røine Hegerstrøm

Det medisinske fakultet

Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Universitetsbiblioteket

Live Rasmussen

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Solveig B. Løland

Naturhistorisk museum

Liv Guro Kvernstuen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mari Anne Ramstad

Det humanistiske fakultet

Inger-Johanne Ullern

Det odontologiske fakultet

Leif Erling Jensen

Ledelsen og støtteenheter/USIT

Jon Vollset

USIT/Kristen Nygaard hus Gyda E Kjekshus

Eiendomskoordinatorens rolle:

  • Gå gjennom EAs prosjektmandat og fremdriftsplan og gi tilbakemelding til EA.
  • Involvere LAMU, lokalt verneombud, ansatte- og studentorganisasjonene.
  • Delta på oppstartsmøte. EA anbefaler i tillegg at enheten sørger for bred deltakelse.
  • Delta på oppstartsmøte med leverandør, ved behov på byggherremøter og alltid på overtakelsesmøter med leverandør. 
  • Delta på prosjekterings- og planleggingsmøter. 
  • Planlegge og gjennomføre IDF-møter (informasjon, drøfting og forhandling) knyttet til prosjektet. 
  • Sørge for intern informasjon og forankring.
  • Lese og gi tilbakemelding på sluttrapport.